Student Visa Subclass 500

Visa Subclass 500 là một loại visa sinh viên của Úc cho phép sinh viên quốc tế theo học toàn thời gian các khóa học đã đăng ký tại các cơ sở giáo dục ở Úc.

Lợi ích
 1.  
  Lợi ích của du học với Visa Subclass 500:
  1. Tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao: Visa Subclass 500 cho phép bạn theo học tại các cơ sở giáo dục được công nhận của Úc, nơi cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao và được công nhận trên toàn thế giới.
  2. Cơ hội việc làm: Trong thời gian học, bạn có thể tìm kiếm việc làm bán thời gian để trang trải chi phí sinh hoạt và tích lũy kinh nghiệm làm việc. Visa Subclass 500 cũng cho phép bạn tham gia thực tập hưởng lương theo quy định.
  3. Cơ hội định cư thường trú: Du học với Visa Subclass 500 có thể là bước đệm để bạn xin định cư thường trú tại Úc. Một số chương trình visa định cư có yêu cầu về kinh nghiệm làm việc tại Úc, mà bạn có thể tích lũy thông qua các cơ hội việc làm sau khi học.
  4. Cơ hội làm việc sau khi học: Sau khi hoàn thành chương trình học, bạn có thể xin visa làm việc tạm thời để ở lại Úc và tích lũy thêm kinh nghiệm chuyên môn. Điều này sẽ giúp bạn có lợi thế hơn khi xin việc làm và định cư tại Úc.
Occupations
Yêu cầu
Yêu cầu đối với người xin Visa Subclass 500

Độ tuổi: Từ 18 – 45 tuổi

Tiếng Anh: Có bằng chứng về trình độ tiếng Anh cơ bản. Các chứng chỉ tiếng Anh được chấp nhận có thể bao gồm: IELTS, TOEFL, PTE Academic…

Trình độ học vấn: Có thể yêu cầu các chứng chỉ chuyên môn, xác nhận từ doanh nghiệp Việt Nam (nếu có). Điều này nhằm đánh giá năng lực chuyên môn và mục đích học tập của bạn.

Sức khỏe: Có sức khỏe tốt và không mắc các bệnh truyền nhiễm. Bạn có thể cần phải cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe do bác sĩ được chỉ định thực hiện.

Lý lịch tư pháp: Không có vi phạm pháp luật, tiền án tiền sự, hoặc không có người thân cận tại Úc vi phạm pháp luật. Cung cấp lý lịch tư pháp trong sạch là điều kiện cần thiết để xin visa Úc.

FAQS

48 hours within 2 weeks period none accumulate

Estimate 4-6 months (*depending on the profile of each candidate)

Conducting an online interview with an Australian lawyer in Vietnamese and engaging in a consular interview to discuss the content of the visa application

Applicant need to prepare the following documents:

 • ID
 • Passport
 • Personal profile
 • Health examination certificate
 • Proof of financial capacity of 42.000 AUD
 • English language proficiency with an IELTS score of at least 4.5
 • ID and passport of the applicant and their spouse and children (if applicable)
 • High school diploma and transcript
 • College diploma, university degree, and transcript (if applicable)

Contact Us
Angel Corp