Di Trú

Chương trình
Đầu tư Định cư

Những cá nhân có tài năng và phương tiện không cần phải giới hạn cuộc sống và lợi ích kinh doanh của họ ở một quốc gia. Các chương trình cư trú theo đầu tư, còn được gọi là chương trình thị thực vàng, cung cấp cho các cá nhân có thu nhập cao khả năng di dời và quyền sống, làm việc, học tập và nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại quốc gia cư trú mới của họ. Có thể thay đổi nơi cư trú đến một quốc gia phù hợp hoặc có nhiều nơi cư trú là một khía cạnh ngày càng quan trọng của kế hoạch quốc tế đối với khách hàng tư nhân.

Australia

Đóng góp tối thiểu 200,00 đô la Úc

Thời gian xử lý – 6-12 tháng

Lợi ích chính – Đăng ký thường trú với một số điều kiện nhất định sau 2 năm

Người phụ thuộc trong gia đình – Giải quyết cho cả gia đình, bao gồm cả cha mẹ và con cái

USA

Khoản đóng góp tối thiểu 800.000 USD

Thời gian xử lý – 6-12 tháng

Lợi ích chính – Khoảng 5 năm để có quốc tịch                                                  

Người phụ thuộc trong gia đình – Định cư cho cả gia đình, bao gồm cả cha mẹ và con cái          

Canada

Đóng góp tối thiểu 200.000 CAD

Thời gian xử lý – 8-12 tháng

Lợi ích chính – Khoảng hai năm để trở thành công dân                                                          

Người phụ thuộc trong gia đình – Giải quyết cho cả gia đình, bao gồm cả cha mẹ và con cái

Cần thêm thông tin?

Contact Us
Angel Corp