CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG

The Temporary Work Visa Subclass 400

Thị thực Làm việc Tạm thời (Chuyên gia Lưu trú Ngắn hạn) (subclass 400) cho phép các cá nhân đến Úc để làm việc ngắn hạn, chuyên môn hoặc các hoạt động không liên tục. Nó phù hợp với các chuyên gia có tay nghề cao với chuyên môn cụ thể không có sẵn ở Úc. Thị thực được cấp tối đa ba tháng (có thể gia hạn đến sáu tháng) và yêu cầu tài trợ. Nó phục vụ cho các cam kết công việc không liên tục, chẳng hạn như hợp đồng ngắn hạn hoặc nhiệm vụ dựa trên dự án.

Lợi Ích
 1. Tạo thu nhập: Cho phép các cá nhân tham gia làm việc ngắn hạn ở Úc, tạo cơ hội kiếm thu nhập trong thời gian lưu trú.
 2. Mức thù lao cao hơn: Nếu các cá nhân có kỹ năng hoặc kiến thức chuyên môn được nhiều người săn đón, họ có thể có cơ hội thương lượng các gói thù lao cạnh tranh cho công việc ngắn hạn của họ ở Úc.
 3. Lợi thế trao đổi tiền tệ: Kiếm thu nhập bằng đô la Úc sẽ mang lại lợi thế trao đổi tiền tệ thuận lợi.
 4. Nâng cao chuyên môn: Nâng cao chứng chỉ chuyên môn và tăng tiềm năng kiếm tiền trong tương lai.
 5. Cơ hội kinh doanh và khởi nghiệp: Thị thực có thể cung cấp nền tảng để thiết lập kết nối, khám phá thị trường cho những nỗ lực kinh doanh trong tương lai tại Úc.
Thu Nhập

Estimate 26 AUD/hour
(after deducting living expenses)

 • 1 month: AUD 2,992 ~ VND 47,872,000
 • 6 months: AUD17,952 ~ VND 287,232,000
 • 12 months: AUD 35,904 ~ VND 574,464,000
Occupations
Yêu Cầu

Để xin visa du học Úc, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Thư Xác Nhận Nhập học (Confirmation of Enrollment – CoE): Bạn cần có thư xác nhận nhập học từ một cơ sở giáo dục được công nhận tại Úc. Thư này sẽ xác nhận rằng bạn đã được chấp nhận vào một chương trình học cụ thể.

Yêu cầu Người Nhập Cảnh Tạm Thời Thực Chất (Genuine Temporary Entrant – GTE): Bạn cần chứng minh rằng bạn có ý định chân chính theo học và tuân thủ các điều kiện thị thực. Điều này có thể được thực hiện thông qua các tài liệu như kế hoạch học tập, bằng chứng về ràng buộc với quê nhà, và lịch sử học tập trước đó.

Khả năng tài chính đầy đủ: Bạn cần chứng minh rằng bạn có đủ khả năng tài chính để trang trải học phí, chi phí sinh hoạt và có thể cả chi phí cho các thành viên gia đình đi cùng (nếu có). Điều này thường được chứng minh bằng sao kê ngân hàng hoặc các tài liệu tài chính khác.

Trình độ tiếng Anh: Bạn cần chứng minh trình độ tiếng Anh của mình đạt yêu cầu thông qua các bài kiểm tra được chấp nhận như IELTS, TOEFL, PTE Academic hoặc CAE. Mức điểm yêu cầu tiếng Anh sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng bậc học và trường đại học.

Bảo hiểm Y tế Sinh viên Quốc tế (OSHC): Bạn phải có Bảo hiểm Y tế Sinh viên Quốc tế (OSHC) trong suốt thời gian lưu trú tại Úc. OSHC sẽ giúp bạn chi trả một phần chi phí y tế nếu bạn cần sử dụng các dịch vụ y tế trong thời gian học tập tại Úc.

Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân phẩm: Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân phẩm, bao gồm khám sức khỏe và chứng nhận lý lịch tư pháp. Kiểm tra sức khỏe nhằm đảm bảo sức khỏe của bạn và cộng đồng, còn chứng nhận lý lịch tư pháp nhằm đảm bảo an toàn.

Sắp xếp phúc lợi phù hợp cho người dưới 18 tuổi: Nếu bạn dưới 18 tuổi, người bảo trợ của bạn phải có các sắp xếp phúc lợi phù hợp cho bạn. Các sắp xếp phúc lợi này nhằm đảm bảo bạn được chăm sóc và hỗ trợ đầy đủ trong suốt thời gian học tập tại Úc.

Chứng minh chỗ ở, hỗ trợ và sắp xếp phúc lợi cho học sinh: Nếu bạn là học sinh, bạn phải chứng minh có chỗ ở, hỗ trợ và các sắp xếp phúc lợi phù hợp. Các bằng chứng này nhằm đảm bảo bạn có nơi ăn chốn ở an toàn và được hỗ trợ cần thiết trong suốt thời gian học tập.

FAQS
8 hours / day

Estimate 3-5 months (*depending on the profile of each candidate)

Record a video presenting for background and expertise

Applicant need to prepare the following documents:

 • ID
 • Passport
 • Personal profile
 • Health examination certificate
 • English language proficiency with an IELTS score of at least 4.5
 • ID and passport of the applicant and their spouse and children (if applicable)
 • High school diploma and transcript
 • Professional certifications (if applicable)

Contact Us
Angel Corp